Um Sýni

Sýni ehf. býður upp á ráðgjöf og þjónustu við matvælafyrirtæki og fóðurframleiðendur
 
IMG_8600

Fyritækið

Sýni ehf. býður upp á ráðgjöf og þjónustu við matvælafyrirtæki og fóðurframleiðendur. Boðið er upp á örverumælingar, t.d. vegna mats á ferskleika, efnagreiningar vegna krafna um næringargildismerkingar, aðstoð við uppsetningu og viðhald innra eftirlits, hreinlætiseftirlit og ýmis konar fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í matvæla- og fóðuriðnaði.

Heildarlausnir fyrir fyrirtæki:

  • Gæðamál: Uppsetning og uppfærslur á gæðahandbókum, þjálfun og fræðsla fyrir starfsfólk
  • Efna- og örverumælingar: Geymsluþol, gæðakröfur, næringargildi
  • Úttektir á gæðakerfum: IFFO RS., RFM og MSC, BRC í samstarfi við alþjóðlega vottunarfyrirtækið Sai Global
  • Úttektir: Hreinlætisúttektir, vörumerkingar, framleiðsluvörur, farmúttektir
  • Vöruþróun og meðferð matvæla: Aðstoð við úrlausn tæknilegra vandamála, geymsluþol, nýting o.fl.
  • Umhverfismál: Sýnatökur og mælingar á frárennsli og útblæstri, ráðgjöf í samstarfi við Verkís
  • Matvælaskólinn hjá Sýni: Fjölbreytt námskrá um flest sem við kemur matvælum, einnig námskeið fyrir einstaklinga og hópa tengd matargerð og hollustu

Fólkið

Hjá Sýni starfar faglært fólk með háskólapróf í matvælafræði, efnafræði, sjávarútvegsfræði og verkefnastjórnun og er fyrirtækið í dag einn stærsti einkarekni vinnustaður fyrir háskólamenntað fagfólk í matvælaiðnaði.  Í ráðgjöfinni sameinast þekkingin svo allri þeirri reynslu sem byggst hefur upp í fyrirtækinu á þeim rúmlega 20 árum sem það hefur starfað.

Sýni ehf. starfrækir einu einkareknu prófunarstofuna á þessu sviði sem fengið hefur faggildingu skv. IST EN ISO/IEC 17025 staðlinum fyrir algengustu efna- og örveruprófanir.

Viltu vinna hjá okkur

Vinasmlegast sendið atvinnuumsóknir á netfangið atvinna@syni.is

 

Staðsetning

Heimlisfang

Sýni ehf. Víkurhvarfi 3 203 Kópavogi

Netfang

syni@syni.is

Sími

(+354) 512 3380

Opnunartímar

mán - fös: 8:00 - 16:00