Ráðgjöf

Ýmis ráðgjöf sem tengist starfsemi fyrirtækja í matvælaiðnaði, með sérstakri áherslu á gæðamál og tæknilegar úrlausnir vandamála
 
20181105_ernir_MG_7385_fix

Ráðgjöf og fræðsla

Sýni býður upp á ráðgjöf og fræðslu sem tengjast starfsemi fyrirtækja í matvælaiðnaði. Sérstök áhersla er lögð á öryggi og gæði. Sýni hefur verið í fararbroddi við að tengja saman starfsemi á mismunandi stigum matvælakeðjunnar.

Verkefni ráðgjafa eru fjölbreytt og fyrir utan almenna ráðgjöf varðandi gæði og öryggi þá sinnum við verkefnum líkt og; Innra eftirilit, sannprófun gæðakerfa, hreinlætiseftirlitum, merkingum matvæla, útreikningi á næringargildi, eftirlitum, úttektum, gæðamati 

Í ráðgjöfinni starfa faglærðir matvælafræðingar og sérfræðingar með áratuga reynslu. En margir ráðgjafar Sýnis hafa starfað frá upphafsárum fyrirtækisins sem nú fagnar 30 árum.

Ráðgjafavinna krefst mikillar hæfni í verkefnastjórnun og mannlegum samskiptum. Ráðgjafar Sýni hafa náð góðum árangri í að fá fólk til að vinna saman og leysa verkefni og vandamál sem ein heild.

Kröfur til matvælafyrirtækja um úttektir og vottun samkvæmt ýmsum stöðlum eins og BRC, ISO 22000, MSC, ASC, RS, RFM, IFFO, og IFS hafa verið að aukast og hafa ráðgjafar hjá Sýni sérfræðiþekkingu á því sviði bæði sem ráðgjafar og úttektaraðilar.

Innra eftirlit

Sýni sérhæfir sig ráðgjöf og aðstoð við uppsetningu á HACCP gæðakerfum fyrir fyrirtæki í matvælaiðnaði, byggðu á aðferðarfræði Codex Alimentarius.

Sannprófun gæðakerfa

Til þess að innra eftirlitskerfi sé virkt, þarf stöðugt að aðlaga það breyttum aðstæðum.

Hreinlætiseftirlit

Sýni hefur um margra ára skeið boðið upp á hreinlætiseftirlit og er með mörg fyrirtæki í ólíkum greinum í föstum viðskiptum.

Merkingar á matvælum

Helstu verkefni: Útreikningar á næringargildi, gerð innihaldslýsinga, yfirlestur á umbúðamerkingum, gerð datablaða/vörulýsingablaða.

Vöruþróun

Grunnurinn að árangri í vöruþróunarverkefnum er að rétta varan sé þróuð og að eiginleikar hennar séu þróaðir í réttri röð á réttum tímapunkti

Sérstök þjónusta við fiskiðnað

Sýnatökur á hráefnum og afurðum, ís, vatni og sjó. Sjáum einnig um sýnatöku vegna viðmiðunarsýna með Rodac skálum og strokpinnum.

Óháðar úttektir og gæðamat

Sýni tekur að sér óháðar úttektir og gæðamat.

Ráðgjöf og gæðastjóri að láni

Sýni býður upp á almenna og sértæka ráðgjöf af ýmsu toga. Eins geta fyrirtæki gert samning um gæðastjóra að láni til lengri eða skemmri tíma.

Hafa samband við:

Ráðgjöf