Um Sýni

Sýni ehf. býður upp á ráðgjöf og þjónustu við fyrirtæki í matvælaiðnaðinum.
 
IMG_8600

Fyrirtækið

Sýni ehf. býður upp á ráðgjöf og þjónustu við fyrirtæki í matvælaiðnaðinum. Boðið er upp á örverumælingar, t.d. vegna mats á ferskleika, efnagreiningar vegna krafna um næringargildismerkingar, aðstoð við uppsetningu og viðhald innra eftirlits, hreinlætiseftirlit og ýmis konar fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk fyrirtækja í matvælaiðnaði.

Á starfsstöð Sýnis ehf. á Akureyri er starfrækt prófunarstofa fyrir helstu örverumælingar.

Heildarlausnir fyrir matvælafyrirtæki:

  • Gæðamál: Uppsetning og uppfærslur á gæðahandbókum, þjálfun og fræðsla fyrir starfsfólk
  • Efna- og örverumælingar: Gæðakröfur, geymsluþol, næringargildi
  • Úttektir á gæðakerfum: BRC, IFFO RS, RFM og MSC í samstarfi við alþjóðlega vottunarfyrirtækið Sai Global
  • Úttektir: Hreinlætisúttektir, vörumerkingar, framleiðsluvörur, farmúttektir
  • Vöruþróun og meðferð matvæla: Aðstoð við úrlausn tæknilegra vandamála, geymsluþol, nýting o.fl.
  • Umhverfismál: Sýnatökur og mælingar á frárennsli og útblæstri, ráðgjöf í samstarfi við Verkís
  • Matvælaskólinn hjá Sýni: Fjölbreytt námskrá um flest sem við kemur matvælum, einnig námskeið fyrir hópa tengd matargerð og hollustu

Hjá Sýni starfar faglært fólk með háskólapróf í matvælafræði, efnafræði, sjávarútvegsfræði, næringarfræði, líffræði, líftækni og verkefnastjórnun svo eitthvað sé nefnt. Fyrirtækið er í dag einn stærsti einkarekni vinnustaðurinn fyrir háskólamenntað fagfólk í matvælaiðnaði.  Í ráðgjöfinni sameinast þekkingin svo allri þeirri reynslu sem byggst hefur upp í fyrirtækinu á þeim rúmlega 20 árum sem það hefur starfað.

Sýni ehf. starfrækir einu einkareknu prófunarstofurnar á þessu sviði sem fengið hefur faggildingu skv. IST EN ISO/IEC 17025 staðlinum fyrir algengustu efna- og örveruprófanir.

Fólkið

Hjá Sýni starfar faglært fólk með háskólapróf í matvælafræði, efnafræði, sjávarútvegsfræði og verkefnastjórnun og er fyrirtækið í dag einn stærsti einkarekni vinnustaður fyrir háskólamenntað fagfólk í matvælaiðnaði.  Í ráðgjöfinni sameinast þekkingin svo allri þeirri reynslu sem byggst hefur upp í fyrirtækinu á þeim rúmlega 20 árum sem það hefur starfað.

Sýni ehf. starfrækir einu einkareknu prófunarstofuna á þessu sviði sem fengið hefur faggildingu skv. IST EN ISO/IEC 17025 staðlinum fyrir algengustu efna- og örveruprófanir.

Staðsetning og Opnunartímar

Vikurhvarf 3, 203 Kópavogi
Mán - fös: 08:00 - 16:00
Sími: 512-3380
Furuvellir 1, 600 Akureyri
Mán - fös: 08:00 - 16:00
Sími: 464-3810

Fjáraflanir

Vinsamlegast sendið allar óskir varðandi styrki og fjáraflanir á netfangið syni@syni.is

Viltu vinna hjá okkur

Vinasmlegast sendið atvinnuumsóknir á netfangið atvinna@syni.is