Kristbjörg Góa Sigurðardóttir

Gagnlegir tenglar

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga Matvælastofnun Umhverfisstofnun Stjórnarráð Íslands – reglugerðir Vinnuhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum og neysluvatni Reglugerð um neysluvatn Evrópska reglugerðin um hollustuhætti sem varða matvæli Sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti Reglugerð um fæðubótarefni Reglugerð um örverufræðileg viðmið Kóði vegna aflesturs spenasýna Leiðbeiningar – merking geymsluþols matvæla