Kristbjörg Góa Sigurðardóttir

Gagnlegir tenglar

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga Matvælastofnun Umhverfisstofnun Stjórnarráð Íslands – reglugerðir Vinnuhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum og neysluvatni Reglugerð um neysluvatn Evrópska reglugerðin um hollustuhætti sem varða matvæli Sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti Reglugerð um fæðubótarefni Reglugerð um örverufræðileg viðmið Kóði vegna aflesturs spenasýna

Sannprófun gæðakerfa

Innra eftirlit

Gæðakerfi þurfa stöðuga endurskoðun Sýni ehf. sérhæfir sig í ráðgjöf og aðstoð við uppsetningu á HACCP matvælaöryggis- og gæðakerfum byggð á aðferðarfræði Codex Alimentarius. Lögð er áhersla á að starfsmenn viðkomandi fyrirtækis taki virkan þátt í uppbyggingu forvarna og hættugreiningar fyrir framleiðsluferla fyrirtækisins og er vinnan alltaf sniðin að umfangi og þörfum þess. Innleiðing vinnu- …

Innra eftirlit Read More »