Prófunarstofa

Gagnlegir tenglar

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga Matvælastofnun Umhverfisstofnun Stjórnarráð Íslands – reglugerðir Vinnuhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum og neysluvatni Reglugerð um neysluvatn Evrópska reglugerðin um hollustuhætti sem varða matvæli Sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti Reglugerð um fæðubótarefni Reglugerð um örverufræðileg viðmið Kóði vegna aflesturs spenasýna

Gæðamál

Flestar af algengari mælingum hjá okkur eru vottaðar skv. ISO 17025. Með því er leitast við að tryggja sem best öryggi þeirra niðurstaðna sem prófunarstofurnar gefa út en einnig að viðskiptavinurinn fái sem besta þjónustu. Í þeim tilgangi er minnt á eftirfarandi: Sýni ehf. heitir fullum trúnaði um öll málefni sem upp geta komið og …

Gæðamál Read More »

Örverugreiningar

Á prófunarstofu örverugreininga er boðið upp á örverugreiningar fyrir matvælaiðnað.Mælingarnar er m.a. hægt að nota til að: Meta ferskleika hráefna Áætla geymsluþol Meta hreinlæti við meðhöndlun matvæla og persónulegt hreinlæti Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu í Kópavogi: Matvælagreiningar Aðferðir Tilvísanir Næmni aðferðar Efni Heildargerlafjöldi NMKL nr. 86, 2013 10 í g, eða 1 í ml. Fóður  …

Örverugreiningar Read More »

Efnagreiningar

Á prófunarstofu efnagreininga er boðið upp á prófanir fyrir matvælaiðnað.Efnamælingar eru nauðsynlegar m.a. til að:   Gefa upplýsingar um næringargildi matvæla Sannreyna rétta samsetningu matvara Meta gæði hráefna og afurða Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu í Kópavogi: Matvælagreiningar Aðferðir Tilvísanir Mælieiningar Óvissa miðað við 95% öryggismörk Efni Aska ISO 5984:2002/AC 1:2005 Animal feeding stuffs – Determination of …

Efnagreiningar Read More »