Prófunarstofa

Gagnlegir tenglar

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga Matvælastofnun Umhverfisstofnun Stjórnarráð Íslands – reglugerðir Vinnuhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum og neysluvatni Reglugerð um neysluvatn Evrópska reglugerðin um hollustuhætti sem varða matvæli Sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti Reglugerð um fæðubótarefni Reglugerð um örverufræðileg viðmið Kóði vegna aflesturs spenasýna Leiðbeiningar – merking geymsluþols matvæla

Gæðamál

Flestar af algengari mælingum hjá okkur eru vottaðar skv. ISO 17025. Með því er leitast við að tryggja sem best öryggi þeirra niðurstaðna sem prófunarstofurnar gefa út en einnig að viðskiptavinurinn fái sem besta þjónustu. Í þeim tilgangi er minnt á eftirfarandi: Sýni ehf. heitir fullum trúnaði um öll málefni sem upp geta komið og …

Gæðamál Read More »

Örverugreiningar

Á prófunarstofu örverugreininga er boðið upp á örverugreiningar fyrir matvælaiðnað.Mælingarnar er m.a. hægt að nota til að: Meta ferskleika hráefna Áætla geymsluþol Meta hreinlæti við meðhöndlun matvæla og persónulegt hreinlæti Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu í Kópavogi: Matvælagreiningar Aðferðir Tilvísanir Næmni aðferðar Efni Heildargerlafjöldi NMKL nr. 86, 2013 10 í g, eða 1 í ml. Fóður  …

Örverugreiningar Read More »

Efnagreiningar

Á prófunarstofu efnagreininga er hægt að gera mælingar á innihaldi matvæla m.a. til þess að fá upplýsingar og sannreyna næringargildi, heilnæmi og gæði hráefna og afurða. Umhverfismælingar – við framkvæmum mælingar á vatnssýnum og frárennslissýnum m.t.t. umhverfisþátta. Lausnir – efnagreiningar bjóða einnig upp á blöndun lausna t.d. lausnir sem nýtast rannsóknar- og prófunarstofum fyrir mælingar …

Efnagreiningar Read More »