admin

Stofnun matvælafyrirtækja

Matvælaframleiðsla er undirstöðuatvinnugrein á Íslandi og eru kröfur til matvælaframleiðslu margvíslegar. Námskeiðinu er ætlað að svara hinum ýmsu spurningum varðandi lög og reglugerðir, innra eftirlit, vöruþróun og umbúðamerkingar, styrkjaumhverfið o.fl. Áhersla verður lögð á gæðamál, rekstrar- og markaðsmál. Mikið er lagt upp úr verkefnavinnu og að vinna með raunveruleg vandamál sem fólk hefur staðið frammi …

Stofnun matvælafyrirtækja Read More »

Grunnnám – matvælavinnsla

Sýni ehf. hefur í samstarfi við Samtök atvinnulífsins, Starfsafl og Matvælastofnun sett saman grunnnám ætlað starfsfólki í matvælafyrirtækjum fyrir matvælavinnslur. Um er að ræða 5 eininga nám eða 60 kennslustundir þar sem fjallað er um gæðamál, örverur, skynmat, stjórnun og margt fleira sem kemur starfsfólki í matvælafyrirtækjum að góðum notum. Ofan á grunnnámið verður síðan …

Grunnnám – matvælavinnsla Read More »

food safety

Gæðastjórnun í matvælafyrirtækjum – seinni hluti

Námið er ætlað starfsfólki í matvælafyrirtækjum sem vill fá aukna þekkingu um gæði og gæðamál og verða þannig betur í stakk búið til að takast á við verkefni tengdum gæðamálum og stjórnun. Gert er ráð fyrir að fyrst sé lokið Grunnnámi fyrir matvælavinnslur og fyrri hluta um Gæðastjórnun í matvælafyrirtækjum (sjá lýsingu). Hér má sjá …

Gæðastjórnun í matvælafyrirtækjum – seinni hluti Read More »

Gæðastjórnun í matvælafyrirtækjum – fyrri hluti

Sýni býður upp á 120 kennslustunda nám um gæðastjórnun í matvælafyrirtækjum. Námið er tvískipt þar sem fyrri hlutinn fjallar um HACCP gæðakerfið og innri úttektir, en í seinni hlutanum er fjallað um gæðastjórnun í víðara samhengi í tenglum við verkefna- og mannauðsstjórnun. Námið er ætlað starfsfólki í matvælafyrirtækjum sem vill fá aukna þekkingu um gæði …

Gæðastjórnun í matvælafyrirtækjum – fyrri hluti Read More »

Námskeið tengd heilsu og öryggi

Í þessum flokki er að finna námskeið sem tengjast heilsu og öryggi starfsfólks á vinnustöðum. Námskeiðin eru ýmist auglýst opin öllum eða eru sérsniðin fyrir hvert og eitt fyrirtæki. Borðum betur Námskeið fyrir starfsmannahópa, saumaklúbba, einstaklinga og alla þá sem áhuga hafa á góðum mat. Á námskeiðinu er farið í eftirfarandi: Matur og áhrif á …

Námskeið tengd heilsu og öryggi Read More »

Gæðamál

Flestar af algengari mælingum hjá okkur eru vottaðar skv. ISO 17025. Með því er leitast við að tryggja sem best öryggi þeirra niðurstaðna sem prófunarstofurnar gefa út en einnig að viðskiptavinurinn fái sem besta þjónustu. Í þeim tilgangi er minnt á eftirfarandi: Sýni ehf. heitir fullum trúnaði um öll málefni sem upp geta komið og …

Gæðamál Read More »

Örverugreiningar

Á prófunarstofu örverugreininga er boðið upp á örverugreiningar fyrir matvælaiðnað.Mælingarnar er m.a. hægt að nota til að: Meta ferskleika hráefna Áætla geymsluþol Meta hreinlæti við meðhöndlun matvæla og persónulegt hreinlæti Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu í Kópavogi: Matvælagreiningar Aðferðir Tilvísanir Næmni aðferðar Efni Heildargerlafjöldi NMKL nr. 86, 2013 10 í g, eða 1 í ml. Fóður  …

Örverugreiningar Read More »

Efnagreiningar

Á prófunarstofu efnagreininga er hægt að gera mælingar á innihaldi matvæla m.a. til þess að fá upplýsingar og sannreyna næringargildi, heilnæmi og gæði hráefna og afurða. Umhverfismælingar – við framkvæmum mælingar á vatnssýnum og frárennslissýnum m.t.t. umhverfisþátta. Lausnir – efnagreiningar bjóða einnig upp á blöndun lausna t.d. lausnir sem nýtast rannsóknar- og prófunarstofum fyrir mælingar …

Efnagreiningar Read More »

Námskeið tengd gæðamálum

Sýni býður uppá fjölbreytt námskeið sem tengjast gæðamálum á einn eða annan hátt. Námskeiðin eru ýmist auglýst opin öllum eða sérsniðin að þörfum hvers fyrirtækis. Að mörgu er að hyggja fyrir matvælavinnslur Í heimi þar sem matarsjúkdómum fer fjölgandi þurfa allir starfsmenn að leggjast á eitt um að gera hlutina rétt. Eftir námskeiðið eiga starfsmenn …

Námskeið tengd gæðamálum Read More »