admin

Gæðamál

Flestar af algengari mælingum hjá okkur eru vottaðar skv. ISO 17025. Með því er leitast við að tryggja sem best öryggi þeirra niðurstaðna sem prófunarstofurnar gefa út en einnig að viðskiptavinurinn fái sem besta þjónustu. Í þeim tilgangi er minnt á eftirfarandi: Sýni ehf. heitir fullum trúnaði um öll málefni sem upp geta komið og …

Gæðamál Read More »

Örverugreiningar

Á prófunarstofu örverugreininga er boðið upp á örverugreiningar fyrir matvælaiðnað.Mælingarnar er m.a. hægt að nota til að: Meta ferskleika hráefna Áætla geymsluþol Meta hreinlæti við meðhöndlun matvæla og persónulegt hreinlæti Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu í Kópavogi: Matvælagreiningar Aðferðir Tilvísanir Næmni aðferðar Efni Heildargerlafjöldi NMKL nr. 86, 2013 10 í g, eða 1 í ml. Fóður  …

Örverugreiningar Read More »

Efnagreiningar

Á prófunarstofu efnagreininga er hægt að gera mælingar á innihaldi matvæla m.a. til þess að fá upplýsingar og sannreyna næringargildi, heilnæmi og gæði hráefna og afurða. Umhverfismælingar – við framkvæmum mælingar á vatnssýnum og frárennslissýnum m.t.t. umhverfisþátta. Lausnir – efnagreiningar bjóða einnig upp á blöndun lausna t.d. lausnir sem nýtast rannsóknar- og prófunarstofum fyrir mælingar …

Efnagreiningar Read More »

Ráðgjöf og gæðastjóri að láni

Ráðgjöf Boðið er upp á ýmsa ráðgjöf sem tengjast matvælum, t.d.. Aðstoð við úrlausn ýmissa vandamála sem upp koma í matvælafyrirtækjum. Aðstoð við að svara spurningum og spurningalistum frá kaupendum. Aðstoð við gerð úrbótaáætlana vegna frávika sem upp koma í úttektum s.s. vottunarúttektum, kaupendaúttektum og úttektum opinberra eftirlitsaðila. Aðstoð við að yfirfara teikningar á húsnæði …

Ráðgjöf og gæðastjóri að láni Read More »

Ráðgjöf

Sýni býður upp á ýmiss konar ráðgjöf hvað varðar gæði og öryggi og sér í lagi sem snýr að matvælaöryggi. Aðstoð við úrlausn ýmissa vandamála sem upp koma í matvælafyrirtækjum. Aðstoð við að svara spurningum og spurningalistum frá kaupendum. Aðstoð við gerð úrbótaáætlana vegna frávika sem upp koma í úttektum s.s. vottunarúttektum, kaupendaúttektum og úttektum …

Ráðgjöf Read More »

Merkingar á matvælum

Í gegnum árin hafa sérfræðingar okkar hjá Sýni þjónustað fjölda matvælafyrirtækja við merkingar á vörum þeirra eftir þeim lögum og reglugerðum sem gilda um merkingar matvæla. Með tilkomu reglugerðar nr. 1294/2014 um miðlun matvælaupplýsinga til neytenda jukust kröfurnar enn frekar. Reglugerðin innleiðir reglugerð Evrópusambandsins nr. 1169/2011. Helstu verkefnin hafa m.a. verið Útreikningar á næringargildi (oft …

Merkingar á matvælum Read More »

Hreinlætiseftirlit

Sýni hefur um margra ára skeið boðið fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum upp á hreinlætiseftirlit og er með marga aðila í ólíkum greinum í föstum viðskiptum. Hreinlæti og þrif eru tveir af mikilvægustu þáttunum til að tryggja öryggi matvæla og hluti af góðum starfsháttum sem eru grunnstoðir HACCP kerfa í matvælafyrirtækjum. Einnig er hreinlæti mjög mikilvægur …

Hreinlætiseftirlit Read More »