Ráðgjöf

Sannprófun gæðakerfa

Innra eftirlit

Gæðakerfi þurfa stöðuga endurskoðun Sýni ehf. sérhæfir sig í ráðgjöf og aðstoð við uppsetningu á HACCP matvælaöryggis- og gæðakerfum byggð á aðferðarfræði Codex Alimentarius. Lögð er áhersla á að starfsmenn viðkomandi fyrirtækis taki virkan þátt í uppbyggingu forvarna og hættugreiningar fyrir framleiðsluferla fyrirtækisins og er vinnan alltaf sniðin að umfangi og þörfum þess. Innleiðing vinnu- …

Innra eftirlit Read More »

Ráðgjöf og gæðastjóri að láni

Ráðgjöf Boðið er upp á ýmsa ráðgjöf sem tengjast matvælum, t.d.. Aðstoð við úrlausn ýmissa vandamála sem upp koma í matvælafyrirtækjum Aðstoð við að svara spurningum og spurningalistum frá kaupendum Aðstoð við gerð úrbótaáætlana vegna frávika sem upp koma í úttektum s.s. vottunarúttektum, kaupendaúttektum og úttektum opinberra eftirlitsaðila Aðstoð við að yfirfara teikningar á húsnæði …

Ráðgjöf og gæðastjóri að láni Read More »

Vöruþróun

Grunnurinn að  árangri í vöruþróunarverkefnum er að rétta varan sé þróuð og að eiginleikar hennar séu þróaðir í réttri röð á réttum tímapunkti. Til þess þarf kunnáttu í að veita vöruþróun forystu. Sýni bíður viðskiptavinum uppá verkefnastjórnun og þátttöku í matvælavöruþróun. Til staðar er þekking á tæknilegum úrlausnum, skynmatshópur á staðnum og góð tengsl út …

Vöruþróun Read More »

Merkingar á matvælum

Í gegnum árin hafa sérfræðingar okkar hjá Sýni þjónustað fjölda matvælafyrirtækja við merkingar á vörum þeirra eftir þeim lögum og reglugerðum sem gilda um merkingar matvæla. Með tilkomu reglugerðar nr. 1294/2014 um miðlun matvælaupplýsinga til neytenda jukust kröfurnar enn frekar. Reglugerðin innleiðir reglugerð Evrópusambandsins nr. 1169/2011. Helstu verkefnin hafa m.a. verið Útreikningar á næringargildi (oft …

Merkingar á matvælum Read More »

Hreinlætiseftirlit

Sýni hefur um margra ára skeið boðið fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum upp á hreinlætiseftirlit og er með marga aðila í ólíkum greinum í föstum viðskiptum. Hreinlæti og þrif eru tveir af mikilvægustu þáttunum til að tryggja öryggi matvæla og hluti af góðum starfsháttum sem eru grunnstoðir HACCP kerfa í matvælafyrirtækjum. Einnig er hreinlæti mjög mikilvægur …

Hreinlætiseftirlit Read More »

Sannprófun gæðakerfa

Sannprófun gæðakerfa

Til að tryggja stöðugt og skilvirkt gæðakerfi þarf að sannprófa það reglulega. Sem dæmi um sannprófun má nefna innri úttektir, GMP úttektir, yfirferð á verklagsreglum og skráningum. Niðurstöður eru nýttar til að endurskoða og aðlaga gæðakerfið breyttum aðstæðum. Mikilvægt er að hæft starfsfólk með viðeigandi þekkingu framkvæmi sannprófanir. Starfsmenn ráðgjafadeildar Sýni ehf. hafa réttindi til …

Sannprófun gæðakerfa Read More »

Vöruþróun

Innra eftirlit

Sýni sérhæfir sig í ráðgjöf og aðstoð við uppsetningu á HACCP matvælaöryggis- og gæðakerfum byggð á aðferðarfræði Codex Alimentarius. Lögð er áhersla á að starfsmenn viðkomandi fyrirtækis taki virkan þátt í uppbyggingu forvarna og hættugreiningar fyrir framleiðsluferla fyrirtækisins og er vinnan alltaf sniðin að umfangi og þörfum þess. Innleiðing vinnu- og verkferla, þjálfun starfsfólks og …

Innra eftirlit Read More »