Sannprófun gæðakerfa

Til að tryggja stöðugt og skilvirkt gæðakerfi þarf að sannprófa það reglulega. Sem dæmi um sannprófun má nefna innri úttektir, GMP úttektir, yfirferð á verklagsreglum og skráningum. Niðurstöður eru nýttar til að endurskoða og aðlaga gæðakerfið breyttum aðstæðum. Mikilvægt er að hæft starfsfólk með viðeigandi þekkingu framkvæmi sannprófanir.

Starfsmenn ráðgjafadeildar Sýni ehf. hafa réttindi til að gera bæði innri og ytri  úttektir á gæðakerfum fyrirtækja. Endurskoðun gæðakerfa tryggir að ávallt sé verið að vinna eftir settum vinnu- og verklagsreglum og þeim stöðlum sem fyrirtækið hefur innleitt, s.s. ISO 22000 FSSC, BRC, IFS, YUM, IFFO, MSC, RFM o.fl.

Sannprófun gæðakerfa