Önnur ráðgjöf

Boðið er upp á ýmsa ráðgjöf sem tengjast matvælum og fóðri t.d.

  • Aðstoð við úrlausn ýmissa vandamála sem upp koma í matvælafyrirtækjum
  • Aðstoð við að svara spurningum og spurningalistum frá kaupendum
  • Aðstoð við gerð úrbótaáætlana vegna frávika sem upp koma í úttektum s.s. vottunarúttektum, kaupendaúttektum og úttektum opinberra eftirlitsaðila
  • Aðstoð við að yfirfara teikningar á húsnæði fyrir matvælafyrirtæki
  • Um lög og reglugerðir sem gilda á Íslandi og viðskiptalöndum
  • Við matseðlagerð og mat á matseðlum m.t.t. ráðlegginga
  • Ferlagreiningar m.t.t. bættrar meðferðar matvæla og aukinnar nýtingar
  • Gæðamat á sjávarafurðum