Ráðgjöf og gæðastjóri að láni

Ráðgjöf

Boðið er upp á ýmsa ráðgjöf sem tengjast matvælum, t.d..

 • Aðstoð við úrlausn ýmissa vandamála sem upp koma í matvælafyrirtækjum.
 • Aðstoð við að svara spurningum og spurningalistum frá kaupendum.
 • Aðstoð við gerð úrbótaáætlana vegna frávika sem upp koma í úttektum s.s. vottunarúttektum, kaupendaúttektum og úttektum opinberra eftirlitsaðila.
 • Aðstoð við að yfirfara teikningar á húsnæði fyrir matvælafyrirtæki.
 • Um lög og reglugerðir sem gilda á Íslandi og viðskiptalöndum.
 • Við matseðlagerð og mat á matseðlum m.t.t. ráðlegginga.
 • Ferlagreiningar m.t.t. bættrar meðferðar matvæla og aukinnar nýtingar.
 • Gæðamat á sjávarafurðum.

Gæðastjóri að láni

Hentar minni fyrirtækjum sérstaklega vel, afleysing ef gæðastjóri er frá í lengri tíma og sem stuðningur við nýja gæðastjóra.

Helstu verkefni:

 • Reglubundnar heimsóknir.
 • Umsjón og eftirfylgni með gæðamálum.
 • Merkingar matvæla – innihaldslýsingar.
 • Útreikningar á næringargildi.
 • Birgjasamþykktir og mat á hráefnum og umbúðum m.t.t. öryggis og lögmætis.
 • Nýliðaþjálfun – þjálfun starfsmanna.
 • Námskeiðahald.
 • Þróun á framleiðslu og framleiðsluferlum.
 • Aðstoð við lausn vandamála sem upp kunna að koma.
 • Greining kvartana.
 • Þátttaka í úttektum opinberra eftirlitsaðila, staðla- og kaupendaúttektum.
 • Frávikaskýrslur – úrbótaáætlanir.
 • Svör við spurningalistum.