Ráðgjöf og gæðastjóri að láni

Ráðgjöf

Boðið er upp á ýmsa ráðgjöf sem tengjast matvælum, t.d..

 • Aðstoð við úrlausn ýmissa vandamála sem upp koma í matvælafyrirtækjum
 • Aðstoð við að svara spurningum og spurningalistum frá kaupendum
 • Aðstoð við gerð úrbótaáætlana vegna frávika sem upp koma í úttektum s.s. vottunarúttektum, kaupendaúttektum og úttektum opinberra eftirlitsaðila
 • Aðstoð við að yfirfara teikningar á húsnæði fyrir matvælafyrirtæki
 • Um lög og reglugerðir sem gilda á Íslandi og viðskiptalöndum
 • Við matseðlagerð og mat á matseðlum m.t.t. ráðlegginga
 • Ferlagreiningar m.t.t. bættrar meðferðar matvæla og aukinnar nýtingar
 • Gæðamat á sjávarafurðum

Gæðastjóri að láni

Hentar minni fyrirtækjum sérstaklega vel, afleysing ef gæðastjóri er frá í lengri tíma og sem stuðningur við nýja gæðastjóra.

Helstu verkefni:

 • Reglubundnar heimsóknir
 • Umsjón og eftirfylgni með gæðamálum
 • Merkingar matvæla – innihaldslýsingar
 • Útreikningar á næringargildi
 • Birgjasamþykktir og mat á hráefnum og umbúðum m.t.t. öryggis og lögmætis
 • Nýliðaþjálfun – þjálfun starfsmanna
 • Námskeiðahald
 • Þróun á framleiðslu og framleiðsluferlum
 • Aðstoð við lausn vandamála sem upp kunna að koma
 • Greining kvartana
 • Þátttaka í úttektum opinberra eftirlitsaðila, staðla- og kaupendaúttektum
 • Frávikaskýrslur – úrbótaáætlanir
 • Svör við spurningalistum