Skráning á námskeið

Sýni hefur á undanförnum árum haldið ýmis námskeið fyrir starfsfólk matvælafyrirtækja

 
Sýni hefur tekið í notkun LearnCove fræðslukerfið og er stefnan sett á að frá og með haustinu 2023 verði hluti almennra námskeiða kennd að hluta eða öllu leyti rafrænt í gegnum LearnCove.
– Aðgangur að rafrænu námskeiði virkjast eftir að námskeiðsgjald hefur verið greitt. Eftir að hlekkur á námskeið hefur verið opnaður og skráning staðfest fæst námskeiðsgjald ekki endurgreitt.

– Tilkynna þarf forföll a.m.k. 2 virkum dögum fyrir námskeið á netfangið namskeid@syni.is Berist afskráning of seint eða alls ekki áskilur Sýni sér rétt til að innheimta námskeiðsgjöld að fullu.

– Ef ekki næst lágmarks þátttaka á námskeiðið áskilur Sýni sér þann rétt að fresta eða aflýsa námskeiðinu með minnst sólarhrings fyrirvara.

– Gæta skal trúnaðar um það sem fram fer á námskeiðinu og snýr að nafngreindum fyrirtækjum, starfsmönnum þeirra eða einstaklingum sem sækja námskeiðið.
– Námskeið þetta kann að fara fram að hluta eða í heild rafrænt í gegnum Learncove fræðslukerfið